Der er forskellige aktiviteter og arbejdsformer I kan anvende, når børnedemokraterne skal inddrages i, hvordan boligområdet kan gøres endnu bedre. Det kan fx være børnemøde, fotosafari og ekskursion, ligesom det kan være fælles drøftelser, gruppearbejde og ‘walk and talk’. Aktiviteterne bidrager alle til at give børnene en stemme i boligområderne. Det kan være en god ide at gøre brug af forskellige aktiviteter og arbejdsformer – fx fysisk aktivitet, kreativitet og det digitale – da børn er forskellige og har forskellige interesser, behov og kompetencer.

Børnene udvikler, drøfter og beslutter ideer om aktiviteter og forandringer i deres boligområde.
Børnene tager fotos eller videoer af deres boligområde, og I opnår viden om børns syn på boligområdet.
Børnene kommer på en tur ud af boligområdet med fokus på læring om demokrati i praksis.
Børnene får mulighed for dialog om demokrati eller om en konkret idé, de gerne vil have beslutningstagers opbakning til

Hvordan kan man holde børnemøde?

Hvordan kan man holde fotosafari?

7 gode råd til børneinddragelsesaktiviteter

 1. Tal med børnedemokraternes forældre om børnedemokratiet og indhent de nødvendige tilladelser 
 2. Samarbejd med afdelingsbestyrelsen om aktiviteter i børnedemokratiet
 3. Inddrag lokale aktører til faglig og praktisk understøtning, fx skolen ved en ekskursion eller brandvæsenet ved etablering af bålsted
 4. Hav fokus på relationsopbygning både børnene imellem og mellem børn og voksne. Skab plads til sjov og hygge – det styrker fællesskabet
 5. Varier mellem forskellige aktiviteter og arbejdsformer, da børn har forskellige behov og ressourcer. Undgå generelt lange voksenmonologer
 6. Sørg for snacks og drikkevarer, det hjælper på den gode stemning, og børnene kan have brug for det om eftermiddagen
 7. Evaluer via uformel snak for at få et indtryk af børnenes oplevelse af aktiviteten

BØRNEDEMOKRATIAMBASSADØRER I BØRNEDEMOKRATIET

Børnedemokratiambassadører er erfarne børnedemokrater, som fungerer som rollemodeller for nye børnedemokrater og hjælper med at gennemføre aktiviteter i børnedemokratiet. Børnedemokratiambassadørrollen er med til at fastholde nuværende og erfarne børnedemokrater, og sætter rammen for, at de kan videregive deres erfaringer til nye børnedemokrater. På den måde kan børnedemokratiambassadørrollen medvirke til at sikre et generationsskifte i børnedemokratiet.

“Når børnene udnævnes som børnedemokratiambassadører oplever de, at de kan noget særligt.
Det er et vigtigt skulderklap.”

Søren Lillevang, Ejendomsleder, AKB Ved Milestedet, Rødovre

5 gode råd til arbejdet med børnedemokratiambassadører

 1. Brug erfarne børnedemokrater
  Det kan være en god idé, at børnedemokraterne har deltaget i børnedemokratiet i mindst ét år inden de udnævnes som ambassadører.

 2. Brug ambassadørernes erfaringer aktivt
  Lad ambassadørerne deltage i aktiviteterne med de ’nye’ børnedemokrater og giv dem en aktiv rolle, fx ved at hjælpe til i gruppearbejde og fortælle om egen erfaringer.

 3. Lad ambassadørerne deltage med oplæg på konferencer og ved arrangementer
  Det giver børnedemokratiambassadørerne gode oplevelser og erfaringer, og tilhørerne er vilde med at høre om erfaringer fra børnedemokratiet fortalt af børnene selv.

 4. Uddel diplom ved udnævnelsen til børnedemokratiambassadør
  Diplomet kan være med til at gøre børnene stolte af at være ambassadører og kan også bruges ved ansøgninger om fritidsjob.

 5. Lad ambassadørerne deltage i informationsmøde for nye børnedemokrater
  Det er inspirerende for børn at høre andre børn fortælle om egne erfaringer. I kan fx vælge at overrække ambassadørerne diplomet på et informationsmøde.