Der findes forskellige metoder til at rekruttere børnedemokrater, og det kan være en god idé at kombinere flere metoder for at nå flest mulige børn. Det kan fx være at uddele informationsflyer, at invitere til informationsmøde og banke på døre for at fortælle om børnedemokratiet. Den tid, I bruger på at rekruttere børn, er godt givet ud. Erfaringen viser nemlig, at når først børnene er rekrutteret, så bliver de i børnedemokratiet.

Hvordan kan man rekruttere børnedemokrater?

  1. Medbestemmelse til børn
  2. Demokratiske kompetencer til børn
  3. Udvikling og styrkelse af beboerdemokratiet
  4. Fællesskaber på tværs
  5. Nye og styrkede samarbejder
  6. Arbejdsglæde og nye kompetencer til driftsmedarbejdere
  7. Mindre uro og hærværk
  8. Fornyelse af boligområdet