Trin 2 – Samarbejder

 


Børnedemokratiet er en del af beboerdemokratiet i boligafdelingen. Børnedemokratiet og afdelingsbestyrelsen arbejder sammen om at gøre boligområdet til et endnu bedre sted at bo. Samtidig kan børnedemokratiet også samarbejde med andre lokale aktører i og uden for boligområdet. Samarbejdspartnerne kan bidrage med både faglig viden, planlægning og praktisk hjælp.  Man kan fx samarbejde med den lokale skole, klub, SFO, politi, brandvæsen, bibliotek eller en privat virksomhed. En samarbejdspartner kan også tilknyttes som protektor og på den måde være med til at sætte fokus på ens børnedemokrati.

Hvordan kan man samarbejde med afdelingsbestyrelsen?

Hvordan kan man samarbejde med lokale aktører?

Tjeklister for samarbejder

Skabeloner for indgåelse af samarbejder

CASES – HJEMMEVIDEOER OM SAMARBEJDER

Samarbejde mellem brandinspektør Flemming Bjerring fra Slagelse Brand og Redning og Håndværkerparken om etablering af bålsted i Håndværkerparken

Samarbejde mellem Hendriksholm Skole og SFO og AKB Ved Milestedet om fælles ekskursion til Folketinget for børnedemokrater og to skoleklasser

Samarbejde mellem Elmelundens afdelingsbestyrelse og børnedemokrati om fotosafari i boligområdet