TIL BESLUTNINGSTAGERE 

I BOLIGORGANISATIONER OG BOLIGAFDELINGER

Giv børn en stemme i boligområderne!

Børnedemokrati kan styrke både børn, beboerdemokrati og boligafdeling. Børnenes kompetencer og trivsel øges, beboerdemokratiet moderniseres og fremtidssikres, og boligafdelingens fællesskaber, samarbejder og image styrkes. Børnedemokrati kan også bidrage til, at alle passer bedre på boligområdet og til at skabe glæde i hverdagen. Børnedemokrati er samtidig et nyt tiltag i den almene boligsektor. Denne side tilbyder den nødvendige viden og inspiration, så sektorens beslutningstagere kan træffe beslutning om at etablere børnedemokrati på et oplyst grundlag. 

 


Børnedemokrati er en indlysende god idé i den almene sektor. Det bakker op om vores tradition for nærdemokrati at lade børnene være med til at bestemme over hvordan deres liv skal være.

Flemming Stenhøj Andersen, direktør i FOB Slagelse

Jeg er overbevist om at det tilfører en værdi til lokalområdet at inddrage børn og unge. De kan bidrage med kreative, nytænkende og innovative løsninger som vi har brug for i vores samfund.

Jette Egholm, børne- og kulturdirektør i Rødovre Kommune

Vi kan se at børnene vokser og blomstrer af at være med i børnedemokratiet. Det handler om at bygge på de ressourcer der allerede er i boligafdelingerne, og her er børnene rigtig vigtige.

Jens Løkke Møller, afdelingschef i BL

 


Der er 8 særligt gode grunde til at etablere børnedemokrati

Få inspiration og mere viden om de 8 gode grunde til børnedemokrati i inspirationshæftet

 


Direktørerne fortæller, hvorfor børnedemokrati er en
god idé

Afdelingsbestyrelsesformand giver gode råd til beslutningen om børnedemokrati

 


Der er mange gode sidegevinster ved børnedemokratiet, som på hver deres måde bidrager til at gøre boligområdet bedre for både børnene og de andre beboere.

Rikke Marie Rau, service- og udviklingschef i Civica

Det er en af de traditionelle dyder for driftsmedarbejderne at have en god kontakt med beboerne. Og det er børnedemokratiet en rigtig god anledning til.

Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening