TIL BØRN

Vil du være med til at bestemme der, hvor du bor?

Er du mellem 9 og 13 år og har du lyst til at være med til at gøre dit boligområde endnu bedre? Så læs med her.
I børnedemokratiet er børn med til at bestemme over deres eget boligområde – hvordan det skal se ud og hvad man skal kunne lave af sjove ting.

 


I er eksperter i jeres eget liv, og derfor har boligområderne brug for jer, og høre hvordan man skaber et godt sted at bo for børn

Stine Konradi, Konradi – liv i og mellem husene

 


Hvad er børnedemokrati?

Hvad kan du lave i børnedemokratiet?

Hvad kan du få ud af at være med i børnedemokratiet?

Hvad har andre børnedemokrater lavet?

Halloween
Indviet ny legeplads
Dekoreret robotplæneklippere
Naturlegeplads
Bålplads
Suttetræ
Søgt midler til trampoliner
Mødt borgmesteren
Samarbejdet med afdelingsbestyrelsen
Besøgt anden boligafdeling
Været på tur til Christiansborg
Affaldskampagne
Mødt andre børnedemokrater
Sankt Hans heks
LAN-dag
Loppemarked

I børnedemokratiet vil jeres børn have mulighed for at deltage i forskellige sjove aktiviteter i boligafdelingen. Det kan fx være at komme på en fotosafari, besøge et andet boligområde eller deltage i børnemøder. Her kan jeres børn fx være med til at bestemme, hvilke fysiske ændringer og nye aktiviteter, der skal laves i boligområdet. Børnedemokratiet er for alle børn mellem 9 og 13 år. Du kan finde ud af, om der er børnedemokrati i boligafdelingen ved at henvende dig til driftsmedarbejderne eller afdelingsbestyrelsen for din boligafdeling.


Det praktiske

Aktiviteterne ligger oftest på hverdage sidst på eftermiddagen, så de ikke forstyrrer jeres børns skolegang

Det er driftsmedarbejderne i boligafdelingen, som er ansvarlige for børnedemokratiet. Der samarbejdes også med afdelingsbestyrelsen om nogle aktiviteter, ligesom der kan indgås samarbejde med andre i bolig- og lokalområdet, som fx skolen, fritidsklub eller brandvæsen

▸ Der indhentes børneattester på de ansvarlige voksne i børnedemokratiet

Aktiviteterne foregår fx i afdelingens fælleslokaler eller på varmemesterkontoret

▸ Børnene vil modtage en invitation til de forskellige aktiviteter, så det sikres at I er orienterede og de gerne må deltage

I vil måske også blive spurgt om tilladelse til fotografering samt tilladelse til kørsel i bil, hvis børnedemokratiet skal på ekskursion

I kan læse mere om børnedemokrati her

Børn har ret til at blive hørt og være med til at bestemme, der hvor de bor. Børnedemokratiet giver en stemme til jeres børn, så de også bliver inddraget i at gøre jeres boligområde til et endnu bedre sted at bo

Jesper Nielsen, ejendomsmester i Elmelunden

 


Her arbejder de også med børnedemokrati

AKB Ved Milestedet
Boligselskabet AKB, Rødovre, 2018.​

Kanalkvarteret
Himmerland Boligforening, Aalborg, 2018.​

Elmelunden
CIVICA, Odense, 2018.​

Håndværkerparken
FOB, Slagelse, 2018.​