TIL SAMARBEJDSPARTNERE

Hvad kan man få ud af at samarbejde med børnedemokratiet?

I børnedemokratiet kan man samarbejde med aktører både i og uden for boligområderne. Det kan være kommuner, borgmestre, skoler, klubber, SFO’er, politi, brandvæsen, private virksomheder m.fl. Som samarbejdspartner kan man byde ind med viden, praktisk hjælp eller faglige kompetencer og også selv opnå værdi ved at samarbejde med børnedemokratiet. Fx kendskab til boligområdets børn og øvrige beboere, indsigt i lokalområdets udfordringer og muligheder, sparring på konkrete problemstillinger og øget netværk i boligområdet

 


Samarbejdet kan bidrage til, at børnedemokraterne får en god forståelse for at omgås ild. Det er godt forebyggende arbejde og et initiativ, vi meget gerne vil støtte op om.

Flemming Bjerring, Brandinspektør, Slagelse Brand og Redning

Børnedemokrati og rettighedsskoler handler om at sætte børnene i centrum og medinddrage dem i beslutningsprocesser. Vi havde aldrig fået ideen om at blive rettighedsskole, hvis ikke det var for børnedemokratiprojektet.

Lars Kristensen, skoleleder, Hendriksholm Skole

Børnedemokraterne har sammen med børn fra en anden boligafdeling givet os ideer til, hvordan vores legepladser kan blive bedre. Det er godt, det ikke bare er os voksne, der gætter på, hvad børnene kan lide.

Mikael Jakobsen, Legepladsinspektør, Himmerland Boligforening

Eksempler på samarbejder

I Håndværkerparken samarbejdede børnedemokratiet med en brandinspektør fra Slagelse Brand og Redning om afdelingens nye bålplads. Brandinspektøren fortalte på et børnemøde med børnedemokraterne om regler og sikkerhed for en bålplads. Herefter udviklede børnedemokraterne idéer og skitser til bålpladsen, som de fremlagde for afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsen godkendte forslaget, og kort efter kunne brandinspektøren og børnedemokraterne invitere boligafdelingens beboere til en festlig indvielse af bålpladsen.

Slagelse Brand og Redning

Kommunikationsvirksomheden STEP samarbejdede med børnedemokratiet i Elmelunden om at gennemføre en workshop om dekorering af boligafdelingens robotplæneklippere. Formålet med workshoppen var at give børnedemokraterne ejerskab til robotplæneklipperne, og således at få både børnedemokraterne og boligområdets øvrige børn til at passe godt på dem. Børnedemokraterne præsenterede de flotte robotplæneklippere ved en festlig fernisering for områdets beboere.

STEP-logo

I AKB Ved Milestedet har man et godt samarbejde med den lokale skole, Hendriksholm skole. Skolen ligger tæt op ad boligområdet, og alle børnedemokraterne går der. Det var derfor oplagt at samarbejde med skolen om en ekskursion til Christiansborg for bl.a. at styrke børnedemokraternes viden om det danske demokrati i praksis. Driftsmedarbejderen i boligafdelingen og lederen af skolens SFO/Klub planlagde derfor en fælles tur for børnedemokraterne og to 6.klasser.  

Som borgmester i Rødovre Kommune har det været en stor glæde, at følge de mange spændende projekter, som er opstået om børnedemokratiet i Kærene (AKB Ved Milestedet). Ved at børn og unge bliver inddraget og hørt om deres behov og ideer til hvad et godt boligområde kan være at vokse op i – opstår der et meget værdifuldt medansvar og ejerskab for “deres sted”.

Erik Nielsen, borgmester, Rødovre Kommune

Børnene bruger meget tid i skolen og i deres boligområde. For at skabe de bedste rammer for dem, så er der helt naturligt behov for et godt samarbejde på tværs. Børnedemokratiet hjælper mig til at styrke mine relationer i lokalområdet.

Per Bent Andersen, SFO/Klubleder, Hendriksholm Skole